1970 - 2022
52 ÅR

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Landskrona Filmstudio har hållit årsmöte.

Protokollet i sin helhet finns att läsa HÄR eller under ARKIV


DAGORDNING

Landskrona Filmstudios årsmöte

den 20 april 2022 klockan 16.30 på Fantasitårtor Ella Sjögren


1.   Årsmötets öppnande

2.  Godkännande av kallelsen

3.  Godkännande av förslag till dagordning

4.  Val av ordförande för årsmötet

5.  Val av sekreterare för årsmötet

6.  Val av två personer att justera årsmötets protokoll

7.  Verksamhetsberättelse för 2021

8.  Drogpolicy

9.  Ekonomisk berättelse för 2021

10. Revisionsberättelse för 2021

11.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Verksamhetsplan för 2022

13. Styrelsens förslag till budget för 2022

14. Medlemsavgiften

15. Val av ordförande för 2022

16. Val av styrelseledamöter för 2022

17. Val av revisor och revisorssuppleant för 2022

18. Övriga frågor

19. Årsmötets avslutande