1970 - 2020

50 år

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Landskrona Filmstudio
Verksamhetsberättelse 2018


Styrelsen för Landskrona Filmstudio
får härmed avge berättelse över verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2018.

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:
Eva Lindfors ordförande
Thomas Persson sekreterare
Maria Goldstrand kassör
Lena Nilsson
Ann-Katrin Strandberg
Ingela Bergenrud
Birgitta Owusu-Ansah

Styrelsemöten
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten. Mellan mötena hålls kontinuerlig kontakt via mejl och telefon. När det behövs, träffas styrelsen före eller efter filmvisningarna för diskussion.

Medlemsantal
Medlemsantalet var under året:
Vårterminen 2018 360
Höstterminen 2018 409

Medlemsavgift
Terminskort 300 kronor

Förköp
Eftersom intresset för filmstudion växer för varje termin, har vi förköp av medlemskort. Inför våren hade vi förköp på Bio Maxim klockan 10-12 lördagen den 20 januari och inför hösten lördagen den 15 september.
Våra medlemmar har sedan hösten 2016 möjlighet att betala via Swish, vilket utnyttjas av allt fler.

Visningslokal och visningstid
Filmstudions filmer visades på måndagar på Bio Maxim. Under våren 2018 hade vi tre föreställningar: klockan 13.30 i de två större salongerna med 64 respektive 57 platser, klockan 16.00 i alla tre salongerna, med 64, 57 respektive 28 platser, och klockan 18.30 i de två större salongerna. Under hösten införde vi en fjärde visning i lilla salongen klockan 21.00.

Visade filmer 2018
22 januari Galna av lycka 326 besökare
5 februari Maudie 333
26 februari Vår tid ska komma 282
5 mars Hiss till galgen 241
19 mars Jag, Daniel Blake 272
9 april Jordgubbslandet 278
24 september En fantastisk kvinna 319
9 oktober Vad ska folk säga 349
22 oktober Vår nya fröken 345
5 november I Am Not a Witch 346
19 november Svanen 333
3 december Guernseys litteratur- och potatisskalspajssällskap 322

På grund av den stora tillströmningen av medlemmar bestämde filmstudion att hyra salong 3 även klockan 21. Detta bestämdes efter visningen av första filmen den 24 september. Därför visade vi första filmen En fantastisk kvinna ytterligare en gång den 12 oktober i salong 3 för dem som missat den vid första visningen. Det kom 18 besökare. För att finansiera denna visning sökte vi och beviljades bidrag hos SFF.

Under 2018 var det totala antalet besökare 3764.

Filmstudions intentioner
Filmstudion har som mål att visa filmer från länder och kulturer som annars inte får så stort utrymme i det kommersiella utbudet. Även amerikansk independentfilm ryms inom dessa ramar. Ett mål för föreningen är att även sprida kunskap om filmens historia.

Filmstudion har från och med 2015 en egen hemsida med bland annat terminens program. Här kan medlemmarna också läsa olika recensioner av de filmer vi visar. På detta sätt fördjupas intresset för filmen som konstart.

Under hösten lät vi medlemmarna vara med och rösta fram programmet för kommande termin. Bland filmer föreslagna av styrelsen fick medlemmarna rösta på tre som sedan blandades med styrelsens tre förslag. Bland de inlämnade förslagen lottade vi ut tre medlemskort för våren 2019. Till vår stora glädje deltog en majoritet av medlemmarna i denna omröstning.

Filmstudion har en frivillig betygssättning av filmerna. Medlemmarna lämnade sitt omdöme om filmen med en pappersremsa. Resultatet redovisas på hemsidan.

På hemsidan finns även filmstudions historia samt aktuell information. Med mejl håller vi kontinuerlig kontakt med medlemmarna.

Föreningens räkenskaper
Filmstudions räkenskaper har granskats av Anette Elmgren.

Årsmöte
Den 15 mars 2018 hölls årsmötesförhandlingar på teatern.

Representation
Vid Sveriges Förenade Filmstudios årsmöte i Stockholm i april deltog Ingela Bergenrud som röstberättigad och Ann-Katrin Strandberg som icke röstberättigad.

En gång per termin anordnar SFF seminarier på ett visst tema på filmhuset i Stockholm. För att uppmuntra filmstudiomedlemmar runt om i landet att delta erbjuds filmstudior att lotta ut en plats. Till seminariet med tema London den 20-21 oktober vann Suzanne Svedberg en plats och fick deltagaravgift och resa till Stockholm betald. Även Eva Lindfors deltog men på egen bekostnad.

När biograf Röda Kvarn, Helsingborg, i september firade 100-årsjubileum uppvaktade Landskrona filmstudio, och Maria Goldstrand och Eva Lindfors deltog i firandet.

Samarbete
Sedan 2017 anordnar kommunen ett projekt kallat HELA Landskrona, där stadens föreningar har möjlighet att träffas. Representanter från styrelsen deltog i möten som ledde fram till föreningsmässan på Rådhustorget lördagen den 22 september. Filmstudion deltog då och informerade om föreningens aktiviteter och om höstens program. Vi hade också en tävling där vinsten var ett medlemskort till våren 2019.

Marknadsföring
Inför respektive terminsstart hade vi annons i Papperstidningen Landskrona. I denna tidning fick vi också möjlighet att inför varje visning presentera filmen i en kort artikel.
Vi hade annons i nättidningen Landskrona Direkt som även uppmärksammade filmstudion inför respektive termin i en intervju med filmstudions ordförande.
Även tidningen Hallå uppmärksammade filmstudion inför terminsstart.
Vi tryckte inför respektive terminsstart egna affischer som sattes upp på viktiga mötesplatser i stan.
I Bio Maxims foajé fanns vår folder med program och information.

Särskilt tack
Filmstudion vill särskilt framhålla det goda samarbetet med Bio Maxims personal, som alltid är hjälpsam, tillmötesgående och trevlig, såväl mot oss i filmstudions styrelse som mot våra medlemmar. Som tack för detta engagemang överlämnade filmstudion en julgåva till de anställda.

Slutord
Styrelsen för Landskrona Filmstudio ber att få tacka för det förtroende den åtnjutit under det gångna verksamhetsåret och gläder sig åt det stora engagemang som våra medlemmar visar över denna betydelsefulla typ av mötesplats i Landskrona.Landskrona i mars 2019
Styrelsen för Landskrona Filmstudio

Eva Lindfors     Thomas Persson     Maria Goldstrand     Lena Nilsson
Ann-Katrin Strandberg     Ingela Bergenrud     Birgitta Owusu-Ansah