1970 - 2023
53 ÅR

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Landskrona Filmstudio

Verksamhetsplan för 2022

Landskrona Filmstudio är ansluten till den rikstäckande organisationen Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) med kansli på Filminstitutet i Stockholm. Organisationen som är politiskt och religiöst obunden har som mål att visa intressant och värdefull film och att sprida kunskap om filmens historia samt om filmen som konstart.


Landskrona Filmstudio är sedan 1970 en viktig faktor i Landskronas kulturliv. Vår verksamhet består i att visa film som både roar och berör och som representerar olika kulturer i världen men också att vara en positiv och kravlös mötesplats för filmintresserade.


Vi ser fram emot att även i år delta i Kulturnatten med ett filmmusikquiz, något som uppskattas både av våra medlemmar och andra. Genom detta quiz sprider vi dessutom information om vår förening. Vi höll vårt quiz på det då relativt nyöppnade kaféet Fantasitårtor Ella Sjögren och i vår kommer vi att inleda ett större samarbete. Kaféet erbjuder 10 % rabatt på fika före och efter våra filmvisningar. Vår förhoppning är att detta ska bli en plats för våra medlemmar att träffas och diskutera.


Bio Maxim har numera tre salonger med 64, 57 respektive 28 platser. Salongernas storlek och den stora efterfrågan gör att filmstudion måste visa filmer vid flera tillfällen, klockan 13.30, 16.00, 18.30. Svenska Bio, som tidigare varit ovilliga att upplåta alla salongerna till oss kl. 18.30, har ändrat sig. Vi kommer nu att ha tillgång till alla tre salongerna vid våra tre visningar. Därmed slopar vi den sena föreställning kl. 21.00. Svenska Bio är mycket positiv till filmstudions verksamhet och vi har ett bra samarbete.


Under de senaste säsongerna har intresset för filmstudion ökat markant. Vi har sålt alla tillgängliga platser och vi har till och med måst säga nej till flera intresserade. Inför våren 2022 är vi dock oroliga över att pandemin har skrämt bort medlemmar och att intäkterna därför kommer att minska. Nytt för i år är att vi säljer medlemskort även digitalt.


Landskrona filmstudio har en egen hemsida där våra medlemmar och andra intresserade kan hämta information om de filmer vi visar och läsa om filmstudions historia. Hemsidan uppdateras ständigt och utvecklas efter behov. Vi håller kontakt med våra medlemmar via mejl, vilket uppskattas. En annan sak som uppskattas av våra medlemmar är att vi tipsar om intressanta filmer på Bio Maxims repertoar och även annan media.


Sedan några år tillbaka har vi en frivillig betygssättning av filmerna. Resultatet visas på filmstudions hemsida.


Filmstudion är öppen för tillfälliga projekt med andra föreningar och organisationer. I år har vi ett samarbete med Stadsbiblioteket och Landskrona Foto. Via MAFF (Malmö Arab Film Festival) visas den egyptiska filmen ”Curfew” på bio Hanser i Tyghuset. Ett samarbete med svensk-kinesiska vänföreningen planeras men detta beror helt på tillgången på kinesisk film.


Vi ser fram emot att fortsätta vår redan uppskattade verksamhet i positiv anda för ett rikt och varierat kulturliv i Landskrona.


För Landskrona Filmstudios styrelse


Eva Lindfors

ordförande


TILLBAKA TILL ÅRESMÖTESPROTOKOLLET