1970 - 2020

50 år

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Landskrona Filmstudio
Verksamhetsplan för 2020


Landskrona Filmstudio är ansluten till den rikstäckande organisationen Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) med kansli i Filmhuset i Stockholm. Organisationen som är politiskt och religiöst obunden har som mål att visa intressant och värdefull film och att sprida kunskap om filmens historia samt om filmen som konstart.

Landskrona Filmstudio är sedan 1970 en viktig faktor i Landskronas kulturliv. Vår verksamhet består i att visa film som både roar och berör och som representerar olika kulturer i världen men också att vara en positiv och kravlös mötesplats för filmintresserade.

Under 2020 infaller föreningens 50-årsjubileum. Vi kommer att fira detta tillsammans med våra medlemmar löpande under hela året. Utöver de sex filmer som vi normalt visar per termin kommer vi att visa en sjunde, som blir en klassiker. Under våren visar vi ”Mandomsprovet” (1967) som röstades fram av medlemmarna. Höstens klassiker väljs av styrelsen. En tablettask med filmstudions program delas ut vid vårterminens start. Vi planerar utlottning av SFF:s tygkassar och av en film på dvd, som inte fick plats bland vårens filmer. En tävling i form av ett korsord har framställts med vinster som lottas ut bland de rätta svaren. Svenska Bio, som sedan 2014 driver Bio Maxim och är mycket positiv till filmstudions verksamhet, skänker ett antal fribiljetter till bions ordinarie visningar att lotta ut. Under hösten fortsätter vi firandet med idel överraskningar. Vi hoppas också att även detta år få möjlighet att delta i kulturnatten med ett filmmusikquiz, vilket blev mycket uppskattat förra året.

En genomgripande ombyggnad av bion ägde rum 2014 och i samband med ombyggnaden flyttade vi våra visningar från lördag till måndag. Bion har numera tre salonger med 64, 57 respektive 28 platser. Salongernas storlek och den stora efterfrågan gör att filmstudion måste visa filmer vid flera tillfällen, klockan 13.30, 16.00, 18.30 och 21.00. Vid första och andra visningen hyr vi alla tre salongerna med sammanlagt 149 platser per visning. Vid tredje visningen hyr vi de två större salongerna med sammanlagt 121 platser och vid sista visningen den lilla salongen med 28 platser. Sammantaget har vi 447 platser. Detta är vad vi maximalt får hyra av Svenska Bio.

Landskrona filmstudio har en egen hemsida där våra medlemmar och andra intresserade kan hämta information om de filmer vi visar och läsa om filmstudions historia. Hemsidan uppdateras ständigt och utvecklas efter behov. Vi håller kontakt med våra medlemmar via mejl, vilket uppskattas. En annan sak som uppskattas av våra medlemmar är att vi tipsar om intressanta filmer på Bio Maxims repertoar.

Sedan några år tillbaka har vi en frivillig betygssättning av filmerna. Med hjälp av knappar som läggs i fack markerade 0-5 visar medlemmarna vad de tycker om filmen de just sett. Resultatet visas på filmstudions hemsida.

Filmstudion är öppen för tillfälliga projekt med andra föreningar och organisationer.

Vi ser fram emot att fortsätta vår redan uppskattade verksamhet i positiv anda för ett rikt och varierat kulturliv i Landskrona.

För Landskrona Filmstudios styrelse

Eva Lindfors
ordförande