L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

1970 - 2020

50 år

Välkommen till Landskrona Filmstudio.

Här kan du läsa om oss och vilka filmer vi visar.