1970 - 2024
54 ÅR

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Välkommen till Landskrona Filmstudio.

Här kan du bl.a. läsa om oss och vilka filmer vi visar.