1970 - 2020

50 år

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

ANGÅENDE DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GDPR.

När man köper medlemskort till Landskrona Filmstudion blir man medlem i en förening. En förening har lov att spara kontaktinformation för att sprida information om föreningens aktiviteter till sina medlemmar. 

De uppgifter som Filmstudion har är endast medlemmens namn som angavs vid köpet samt mejladress, om sådan lämnats.

Namnet finns endast på vår del av medlemskortet och är till för att identifiera kortets ägare.
Mejladressen är till för att informera och tipsa medlemmarna. Något annat register har Filmstudion inte.

Vår del av medlemskortet sparar vi i max 1 år eller så pass länge som Filmstudion är rapporteringsskyldiga för t ex sökta föreningsstöd.

Mejladressen finns dock kvar i vår mejllista så länge man inte meddelar annat. Vill man att mejladressen skall tas bort, meddelar man oss genom att sända ett mejl till landskronafilmstudio@hotmail.com.

Uppgifterna dvs namn och mejladress används endast av föreningen och är enbart för spridning av medlemsinformation.