1970 - 2024
54 ÅR

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

ANGÅENDE DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GDPR


Integritetspolicy för nyhetsmejl
Landskrona Filmstudion är en förening. En förening har lov att spara kontaktinformation för att sprida information om föreningens aktiviteter till sina medlemmar. 


Mejladressen finns kvar i vår mejllista så länge man inte meddelar annat. Vill man att mejladressen skall tas bort, meddelar man oss genom att sända ett mejl till landskronafilmstudio@hotmail.com.

Uppgifterna dvs namn och mejladress används endast av föreningen och är enbart för spridning av medlemsinformation.


Medlemsvillkor & integritetspolicy för medlemskort/terminskort

När du köper ditt medlemskort blir du medlem i föreningen Landskrona Filmstudio och godkänner därmed våra stadgar. Filmstudion är en ideell kulturförening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningen är ansluten till paraplyorganisationen Sveriges Förenade Filmstudios. Filmstudion hanterar all medlemsinformation på ett varsamt sätt. Föreningen hämtar aldrig in några personnummer och har ingen access till medlemmarnas köpinformation via vår medlemskortsförsäljning.


Filmstudions medlemsregister används endast av föreningen och enbart för att sprida medlemsinformation. Efter avslutat medlemskap sparar filmstudion kontaktuppgifter i max 1,5 år.