1970 - 2018

48 år

GRATTIS MARIANN SVENSSON                                             2018-09-29


I vår tävling på Föreningsmässan på Rådhustorget, kom Mariann Svensson närmast.

Det gällde att gissa längden på en filmremsa. Mariann gissade 213 cm och det rätta svaret var 216,5 cm. Grattis säger vi.

ÄNNU FINNS DET MEDLEMSKORT KVAR TILL 21.00                      20181010

Förköpet blev en succé långt över förväntan. Vi ökade medlemsantalet med cirka 50 medlemmar. Samtliga 391 medlemskort såldes slut på en timme. Många blev besvikna då de trots köande inte fick möjlighet att bli medlem.


Vi har nu lyckats få en ny tid för ytterligare visningar. Det blir då salong nummer 3 måndagar klockan 21.00. I denna finns 28 platser. Det finns ännu några platser kvar. 

VAR MED OCH PÅVERKA VÅRENS FILMER 2019


Du som är medlem i Landskrona Filmstudio kan nu vara med och påverka filmerna som kommer att visas våren 2019. ​Detta gör du genom att rösta på tre av de filmer som presenteras under fliken FILMLISTA 2019 ovan.


Rösttalong delades ut vid vår visning den 5 november. OBS! Du måste lämna rösttalongen senast på vår visning den 19 november. De tre filmer som fått flest poäng blandas sedan med styrelsens tre favoriter.

AKTUELLT

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o