1970 - 2024
54 ÅR

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Landskrona Filmstudio

Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen för Landskrona Filmstudio

får härmed avge berättelse över verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2022.


Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:

Eva Lindfors ordförande

Thomas Persson sekreterare

Maria Goldstrand kassör

Lena Nilsson

Ingela Bergenrud

Glenn Olsson

Kristina Andersson


Styrelsemöten

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten. Mellan mötena hålls kontinuerlig kontakt via mejl och telefon. När det behövs, träffas styrelsen före eller efter filmvisningarna för diskussion.


Medlemsantal

Medlemsantalet var under 2022:

Vårterminen 365 (en minskning med 89 jämfört med vt 2020)

Höstterminen 418 (en minskning med 31 jämfört med vt 2020)

Minskningen beror på osäkerhet och försiktighet hos många av medlemmarna efter pandemin.


Medlemsavgift

Hösten 2022 höjde vi medlemsavgiften med 20 kronor till 320 kronor.


Försäljning av terminskort

Vårterminen 2022 började vi sälja våra terminskort via nätet. Detta digitala försäljningssystem administreras av SFF. Kortförsäljningen via nätet uppskattas mycket av våra medlemmar och har även lockat ett flertal nya medlemmar.

För dem som inte har tillgång till dator säljer vi ett mindre antal kort ”över disk” på Bio Maxim. Sedan 2016 finns möjlighet att betala med Swish, vilket utnyttjas av allt fler.


Visningslokal och visningstid

Filmstudions filmer visades på måndagar på Bio Maxim. Under 2022 hade vi tre föreställningar: klockan 13.30, klockan 16.00 och klockan 18.30 i alla tre salongerna, med 64, 57 respektive 28 platser, sammanlagt 449 platser.


Visade filmer 2022

14 mars / Litet land / 284 besökare

28 mars / Pig / 298

4 april/ Quo vadis, Aida? / 222

25 april / De ovanliga / 264

9 maj / The man who sold his skin / 251

23 maj  /Minari / 251

26 september / Mina bröder och jag / 334

10 oktober / I koltrastens land / 362

24 oktober / En annan värld / 350

7 november / Hit the road / 325

21 november / Dödgrävarens hustru / 279

5 december / Filmtjuven / 277


Det totala antalet besökare var 3497.

Eftersom pandemin inte riktigt var över i början av året, inledde vi terminen först i mitten av mars.


Filmstudions intentioner

Filmstudion har som mål att visa filmer från länder och kulturer som annars inte får så stort utrymme i det kommersiella utbudet. Även amerikansk independentfilm ryms inom dessa ramar. De filmer vi visade under 2022 utspelar sig i Burundi, USA, Bosnien, Frankrike, Syrien, Albanien, Iran, Somalia och Indien. Ett mål för föreningen är att även sprida kunskap om filmens historia.


Filmstudion har från och med 2015 en egen hemsida med bland annat terminens program. Här kan medlemmarna också läsa olika recensioner av de filmer vi visar. Inför varje visning lägger vi också ut en text med extra information om filmen, regissören och skådespelarna på vår hemsida. På detta sätt fördjupas intresset för filmen som konstart. På hemsidan finns även filmstudions historia samt aktuell information.


Filmstudion har en frivillig betygssättning av filmerna. Resultatet visas på hemsidan. Av hygieniska skäl återgick vi under 2022 till betygssättning med pappersremsor.


Via mejl håller vi kontinuerlig kontakt med medlemmarna. Vi tipsar också våra medlemmar om intressanta filmer på Bio Maxims kommersiella repertoar och på SVT.


Föreningens räkenskaper

Filmstudions räkenskaper har granskats av Anette Elmgren.


Årsmöte

Årsmöte hölls den 20 april på kafé Fantasitårtor Ella Sjögren. Filmstudion bjöd de närvarande medlemmarna på fika.


Representation

Vid Sveriges Förenade Filmstudios årsmöte i Stockholm den 23 april deltog Eva Lindfors som röstberättigad.


Samarbete

Efter förfrågan från Annika Liljengren på Stadsbiblioteket inledde vi hösten 2021 ett samarbete med MAFF (Malmö Arab Film Festival) vilket ledde fram till visning av den egyptiska filmen Curfew med efterföljande diskussion den 24 mars på biograf Hanser i Tyghuset. Diskussionen, som på grund av publikens sammansättning fördes på svenska, engelska och arabiska, leddes av den syriske filmaren Ibrahim Al Hendawi och Eva Lindfors. Stadsbibliotekets Annika Liljengren och Landskrona Fotos Raffaele Piano hjälpte till, bland annat med servering av förfriskningar. Eventet va  ett samarbete mellan Stadsbiblioteket, MAFF, Landskrona foto och Landskrona filmstudio.


Filmstudion deltog i kulturnatten den 14 oktober med ett filmmusikquiz. Vi höll till på kafé Fantasitårtor Ella Sjögren. Cirka 50 personer deltog och vinsterna var ett terminskort till filmstudion vårterminen 2023, två biobiljetter till Maxim samt två presentkort på kaféet.


Under 2022 hade filmstudion ett samarbete med Fantasitårtor Ella Sjögren. Mot uppvisande av medlemskort kunde medlemmarna före eller efter våra filmer fika med 10 % rabatt.

Marknadsföring

Inför både våren och hösten annonserade vi i Lokaltidningen Landskrona och nättidningen Landskrona Direkt. Den senare publicerade även en intervju med filmstudions ordförande inför respektive termin. Vi tryckte en folder med program och annan information som placerades väl synligt i bions kassa och på biblioteket. Vi satte upp affischer på populära mötesplatser i Landskrona.


Tävling för medlemmarna

Under sex veckor, med start den 29 juni, presenterade vi en filmfråga varje onsdag och lördag t.o.m. den 6 augusti, sammanlagt tolv filmfrågor. Frågorna skickades ut via nyhetsmail. De fanns även på vår hemsida. Sommartävlingen blev mycket uppskattad och vinsterna var ett säsongskort till Landskrona filmstudios höstsäsong 2022, ett presentkort i Akademibokhandeln samt en biobiljett.


Särskilt tack

Filmstudion vill särskilt framhålla det goda samarbetet med Bio Maxims personal, som alltid är hjälpsam, tillmötesgående och trevlig, såväl mot oss i filmstudions styrelse som mot våra medlemmar.


Slutord

Styrelsen för Landskrona Filmstudio ber att få tacka för det förtroende vi fått under det gångna verksamhetsåret och vi gläder oss åt det stora engagemang som våra medlemmar visar över denna betydelsefulla typ av mötesplats i Landskrona.Landskrona i mars 2023

Styrelsen för Landskrona Filmstudio


Eva Lindfors  Thomas Persson  Maria Goldstrand  Lena Nilsson 

Ingela Bergenrud  Glenn Olsson  Kristina Andersson