1970 - 2024
54 ÅR

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Landskrona Filmstudio

Verksamhetsplan för 2023


Landskrona Filmstudio är ansluten till den rikstäckande organisationen Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) med kansli i Stockholm. Organisationen som är politiskt och religiöst obunden har som mål att visa intressant och värdefull film och att sprida kunskap om filmens historia samt om filmen som konstart.


Landskrona Filmstudio är sedan 1970 en viktig faktor i Landskronas kulturliv. Vår verksamhet består i att visa film som både roar och berör och som representerar olika kulturer i världen men också att vara en positiv och kravlös mötesplats för filmintresserade.


Bio Maxim har numera tre salonger med 64, 57 respektive 28 platser. Salongernas storlek och den stora efterfrågan gör att filmstudion måste visa filmer vid flera tillfällen, klockan 13.30, 16.00, 18.30. Svenska Bio är mycket positiv till filmstudions verksamhet och vi har ett bra samarbete.


Vi har tre gånger deltagit i Kulturnatten med ett filmmusikquiz, något som uppskattats både av våra medlemmar och andra. Genom detta quiz sprider vi dessutom information om vår förening. Vi deltar gärna fler gånger med samma koncept om vi hittar en lokal som passar denna aktivitet. Någon annan aktivitet kan också bli aktuell. Under året kommer vi att leta efter ett kafé att samarbeta med såsom vi gjorde med nu stängda Fantasitårtor Ella Sjögren.


Filmstudion har inte riktigt nått upp till medlemsantalet före pandemin, så en viktig uppgift för 2023 är att sprida information. Förutom vår sedvanliga marknadsföring letar vi andra vägar. Muntlig information och ”ryktesspridning” är ett bra sätt som vi kommer att utveckla.


Landskrona filmstudio har en egen hemsida där våra medlemmar och andra intresserade kan hämta information om de filmer vi visar och läsa om filmstudions historia. Hemsidan uppdateras ständigt och utvecklas efter behov. Vi håller kontakt med våra medlemmar via mejl, vilket uppskattas. En annan sak som uppskattas av våra medlemmar är att vi tipsar om intressanta filmer på Bio Maxims repertoar och även annan media.


Sedan några år tillbaka har vi en frivillig betygssättning av filmerna. Resultatet visas på filmstudions hemsida. I år övergår vi till betygssättning med glaskulor som vi tvättar efter varje föreställning. Detta är mer hygieniskt än knappar och mer hållbart än pappersremsor.


Filmstudion är öppen för tillfälliga projekt med andra föreningar och organisationer. Ett samarbete med svensk-kinesiska vänföreningen har diskuterats men detta beror helt på tillgången på kinesisk film. Fjolårets samarbete med MAFF, Stadsbiblioteket och Landskrona Foto blev mycket lyckat. Vi har ständig kontakt med biblioteket för fler eventuella samarbeten.


Vi ser fram emot att fortsätta vår redan uppskattade verksamhet i positiv anda för ett rikt och varierat kulturliv i Landskrona.


För Landskrona Filmstudios styrelse


Eva Lindfors

ordförande