1970 - 2024
54 ÅR

L A N D S K R O N A

f  i  l  m  s  t  u  d  i  o

Landskrona Filmstudio

Verksamhetsplan för 2024

Landskrona Filmstudio är ansluten till den rikstäckande organisationen Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) med kansli i Stockholm. Organisationen som är politiskt och religiöst obunden har som mål att visa intressant och värdefull film och att sprida kunskap om filmens historia samt om filmen som konstart.

Landskrona Filmstudio är sedan 1970 en viktig faktor i Landskronas kulturliv. Vår verksamhet består i att visa film som både roar och berör och som representerar olika kulturer i världen men också att vara en positiv och kravlös mötesplats för filmintresserade.

Bio Maxim har numera tre salonger med 64, 57 respektive 28 platser. Salongernas storlek och den stora efterfrågan gör att filmstudion måste visa filmer vid flera tillfällen, klockan 13.30, 16.00, 18.30. Svenska Bio, som äger biograf Maxim, är mycket positiv till filmstudions verksamhet och vi har ett bra samarbete.

Filmstudion har nu, vårterminen 2024, nått samma medlemsantal som före pandemin, det vill säga fullt utsålt. Vi ser alltså att vår sedvanliga marknadsföring samt muntlig information och ”ryktesspridning” är effektiv. Vi kommer att fortsätta så.

Det har nu blivit en tradition att vi deltar i Kulturnatten med ett filmmusikquiz, något som uppskattats både av våra medlemmar och andra. Genom detta quiz sprider vi dessutom information om vår förening. Den gångna kulturnatten höll vi till på Matscenen, vilket fungerade utmärkt, och vi hoppas kunna vara där även i år.

Landskrona filmstudio har en egen hemsida där våra medlemmar och andra intresserade kan hämta information om de filmer vi visar och läsa om filmstudions historia. Hemsidan uppdateras ständigt och utvecklas efter behov. Vi håller kontakt med våra medlemmar via mejl, vilket uppskattas. En annan sak som uppskattas av våra medlemmar är att vi tipsar om intressanta filmer på Bio Maxims repertoar, vilket märks i antalet biobesök.

I år har vi ett samarbete med stadsbiblioteket som bjudit in journalisten och Italienkännaren Eskil Fagerström för att tala om vårens sista film, klassikern Vi som älskade varann så mycket.

Filmstudion är öppen för tillfälliga projekt med andra föreningar och organisationer. Vi har sedan i höstas diskussioner om ett samarbete med Föreningen Norden i samband med deras hundraårsjubileum som infaller i år.

Ett samarbete med svensk-kinesiska vänföreningen har diskuterats men detta beror helt på tillgången på kinesisk film.

Vi ser fram emot att fortsätta vår redan uppskattade verksamhet i positiv anda för ett rikt och varierat kulturliv i Landskrona.

För Landskrona Filmstudios styrelse

Eva Lindfors
ordförande

TILLBAKA TILL ÅRESMÖTESPROTOKOLLET